ทุกรางวัลที่เราได้รับ คือความตั้งใจ ที่เราทำเพื่อคุณ