ซิม Freedom Unlimited
โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่เปิดซิมใหม่

สำหรับผู้เปิดใช้บริการใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2556

โปรโมชั่นลูกค้าใหม่อัตราค่าใช้บริการ (ไม่รวม VAT)ใช้ได้ถึง

โปรอันลิมิเต็ด.png   
   โปรฟรีดอม อันลิมิเต็ด
(โปรโมชั่นหลัก)

 

ค่าบริการรายสัปดาห์ 99 บาท
เล่นเน็ตและ Social ต่างๆ ไม่อั้น
เช่น LINE, Facebook, What App, WeChat ฯลฯ
(ด้วยความเร็วสูงสุด 384 Kbps.)
และ ใช้งาน AIS Wifi ไม่จำกัด
โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอส
ตั้งแต่เวลา 22.00 -16.59 น.
โดยโทรฟรีครั้งละไม่เกิน 60 นาที
หากเกิน คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 75 สตางค์

หากโทรนอกช่วงเวลาหรือโทรหาเครือข่ายอื่น
อัตราค่าบริการนาทีละ 75 สตางค์
ทุกเครือข่าย 24 ชม.

31 มกราคม 2557

ภายใน 30 วันหลังจากเปิดใช้บริการสามารถเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นได้ตามความต้องการโดยกด IVR *777

เปลี่ยนโปรอื่นๆ ผ่าน IVRอัตราค่าใช้บริการ (ไม่รวม VAT)ใช้ได้ถึง

โปรโทรทุกค่าย
(กด 1)

โทรนาทีละ 55 สต. ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.

31 มกราคม 2557

โปร 1 ต่อ 1
บาทเดียวโทรได้ 1 ชั่วโมง
(กด 2)

โทรในเครือข่าย ช่วงเวลา 6.00-18.00 น. 1 บาท
โทรได้ 1 ชั่วโมง ส่วนเกิน 1 ชั่วโมง/ นอกเวลา/
นอกเครือข่าย นาทีละ 99 สต.

โปร MAX
โทรนาน สุดคุ้ม
(กด 5)

โทร 3 นาทีแรก 2.10 บ. ต่อไปนาทีละ 30 สต.
ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.

โปรฟรีดอม อันลิมิเต็ด
(กด 4)

ค่าบริการรายสัปดาห์ 99 บาท
เล่นเน็ตและ Social ต่างๆ ไม่อั้น
เช่น LINE, Facebook, What App, WeChat ฯลฯ
(ด้วยความเร็วสูงสุด 384 Kbps.)
และ ใช้งาน AIS Wifi ไม่จำกัด
โทรในเครือข่าย AIS ไม่จำกัด (ยกเว้น 5 โมงเย็น-4 ทุ่ม)
โทรช่วงเวลาดังกล่าว/โทรเครือข่ายอื่น นาทีละ 75 สต.
SMS/ MMS ข้อความละ 75 สต.

อัตราค่าบริการเสริม

SMS ข้อความละ 3 บ. / MMS ข้อความละ 6 บ. / internet เมกกะไบท์ละ 1.50 บ. (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


อัตราค่าบริการที่รวม VAT แล้ว
โปรโมชั่นSMS
ข้อความละ
MMS
ข้อความละ
Internet
ติดตามเวลา
การใช้งานเป็นนาที
(Time Base)
Internet
ติดตามเวลา
การใช้งานเป็นเมกกะไบท์
(Volume Base)
โปรฟรีดอม อันลิมิเต็ด 80 สต. 80 สต. - 1.61 บ.
โปรโทรทุกค่าย 59 สต. 59 สต. 1.07 บ. 1.61 บ.
โปร 1 ต่อ 1 2.14 บ. 6.42 บ. 1.07 บ. 1.61 บ.
โปร MAX 3.21 บ. 6.42 บ. 1.07 บ. 1.61 บ.

อัตราการเติมเงิน

เติมเงินทุกมูลค่ารับวันใช้งานขั้นต่ำ 30 วัน รายละเอียดดังนี้

อัตราการ
เติมเงิน
(บาท)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 1000 1500
รับวัน
ใช้งาน (วัน)
30 60

เงื่อนไขโปรโมชั่น
 1. ค่าบริการสัปดาห์ละ 99 บาท โดยจะถูกหักทุก 7 วัน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 2. สามารถใช้อินเตอร์เน็ต ได้ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 384 Kbps ภายใน 7 วัน
 3. ใช้งาน AIS Wi-Fi ไม่จำกัด โดยรอรับ SMS แจ้ง username และ password เมื่อสมัครแพคสำเร็จแต่หากลูกค้าตัดเงินค่าบริการไม่ได้ ต้องกดรับ Username และ Password ใหม่
 4. ไม่สามารถซื้อแพ็กเกจ 3BB Wifi ได้
 5. กรณีที่ยังหักค่าบริการรายสัปดาห์ไม่ได้ ค่าโทรจะเปลี่ยนเป็น นาทีละ 99 สต. ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ค่าอินเตอร์เนทจะคิดตามการใช้งานจริง คือ 99 สต./MB (ที่ความเร็ว 384 Kbps)
 6. เมื่อเปิดซิมต้องเติมเงินให้พอค่าบริการรายสัปดาห์เพื่อเริ่มใช้งานแพคเกจ

ข้อกำหนดการใช้โทรฟรี

ข้อกำหนดการใช้ โบนัสโทรฟรี

 1. ตรวจสอบโบนัสโทรฟรี และยอดเงินคงเหลือปกติ กด *121#
 2. โบนัสโทรฟรีไม่สามารถใช้หักค่าบริการเหมาจ่าย ค่าสมัคร และค่าใช้บริการเสริมต่างๆ ได้
 3. ระบบจะเริ่มหักโบนัสโทรฟรีก่อน เมื่อโบนัสโทรฟรีหมดจึงจะเริ่มหักจากยอดเงินคงเหลือปกติ
 4. โบนัสโทรฟรี สามารถใช้โทร และส่ง SMS ได้ทุกเครือข่ายภายในประเทศได้เท่านั้น! แต่ไม่สามารถใช้โทรทางไกลระหว่างประเทศ (IDD) และโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (IR) ได้
 5. การโทรที่หักจากโบนัสโทรฟรี จะคิดค่าใช้บริการด้วยอัตราตามโปรโมชั่นปกติที่ได้รับ เมื่อโบนัสโทรฟรีหมดลงระบบจะตัดสายอัตโนมัติ และการโทรครั้งต่อไประบบจึงจะเริ่มหักค่าใช้บริการจากยอดเงินคงเหลือปกติ
 6. กรณีเปลี่ยนโปรโมชั่น โบนัสโทรฟรีจะยังสามารถใช้ได้ต่อไป
 7. โบนัสโทรฟรี สามารถร่วมกับบริการ “ออกให้นะ” ได้ (ในกรณีเป็นผู้รับสาย)
 8. โบนัสโทรฟรี ที่ได้รับจากการเปิดใช้บริการครั้งแรก มีอายุการใช้งาน 30 วัน

ข้อกำหนดการใช้อินเตอร์เน็ต 20 เมกะไบท์

 1. เปิดเบอร์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม- 30 กันยายน 2556
 2. อินเตอร์เน็ต 20 เมกกะไบท์ จะได้รับเฉพาะผู้ที่ใช้โปรโมชั่น “3G รักทุกค่าย&rdquo
 3. ผู้ใช้บริการจะได้รับอินเตอร์เน็ต 20 เมกกะไบท์ ตั้งแต่เดือนแรกหลังจากเปิดเบอร์ และในเดือนต่อไป จนกว่าลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นอื่นที่นอกเหนือจากโปรโมชั่น “3G รักทุกค่าย
 4. อินเตอร์เน็ต 20 เมกกะไบท์ ในแต่ละเดือน มีอายุการใช้งาน 30 วัน หลังจากได้รับโดยไม่สามารถโอนสะสมในเดือนถัดไป และไม่สามารถขอแลกเปลี่ยน หรือขอคืนเป็นเงินในทุกกรณี
 5. อินเตอร์เน็ตส่วนเกินคิดอัตราเมกกะไบท์ละ 1.50 บาท
 6. เช็คยอดอินเตอร์เน็ตคงเหลือ กด *121# (ไม่เสียค่าบริการ)
 7. กรณีสิ้นสุดการใช้บริการอันเนื่องมาจากการยกเลิกการใช้บริการ หรือเปลี่ยนเป็นระบบลงทะเบียน สิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้ถือเป็นอันสิ้นสุด
ซิม Freedom Unlimited
โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่เปิดซิมใหม่

สำหรับผู้เปิดใช้บริการใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2556

โปรโมชั่นลูกค้าใหม่อัตราค่าใช้บริการ (ไม่รวม VAT)ใช้ได้ถึง

โปรอันลิมิเต็ด.png   
   โปรฟรีดอม อันลิมิเต็ด
(โปรโมชั่นหลัก)

 

ค่าบริการรายสัปดาห์ 99 บาท
เล่นเน็ตและ Social ต่างๆ ไม่อั้น
เช่น LINE, Facebook, What App, WeChat ฯลฯ
(ด้วยความเร็วสูงสุด 384 Kbps.)
และ ใช้งาน AIS Wifi ไม่จำกัด
โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอส
ตั้งแต่เวลา 22.00 -16.59 น.
โดยโทรฟรีครั้งละไม่เกิน 60 นาที
หากเกิน คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 75 สตางค์

หากโทรนอกช่วงเวลาหรือโทรหาเครือข่ายอื่น
อัตราค่าบริการนาทีละ 75 สตางค์
ทุกเครือข่าย 24 ชม.

31 มกราคม 2557

ภายใน 30 วันหลังจากเปิดใช้บริการสามารถเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นได้ตามความต้องการโดยกด IVR *777

เปลี่ยนโปรอื่นๆ ผ่าน IVRอัตราค่าใช้บริการ (ไม่รวม VAT)ใช้ได้ถึง

โปรโทรทุกค่าย
(กด 1)

โทรนาทีละ 55 สต. ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.

31 มกราคม 2557

โปร 1 ต่อ 1
บาทเดียวโทรได้ 1 ชั่วโมง
(กด 2)

โทรในเครือข่าย ช่วงเวลา 6.00-18.00 น. 1 บาท
โทรได้ 1 ชั่วโมง ส่วนเกิน 1 ชั่วโมง/ นอกเวลา/
นอกเครือข่าย นาทีละ 99 สต.

โปร MAX
โทรนาน สุดคุ้ม
(กด 5)

โทร 3 นาทีแรก 2.10 บ. ต่อไปนาทีละ 30 สต.
ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.

โปรฟรีดอม อันลิมิเต็ด
(กด 4)

ค่าบริการรายสัปดาห์ 99 บาท
เล่นเน็ตและ Social ต่างๆ ไม่อั้น
เช่น LINE, Facebook, What App, WeChat ฯลฯ
(ด้วยความเร็วสูงสุด 384 Kbps.)
และ ใช้งาน AIS Wifi ไม่จำกัด
โทรในเครือข่าย AIS ไม่จำกัด (ยกเว้น 5 โมงเย็น-4 ทุ่ม)
โทรช่วงเวลาดังกล่าว/โทรเครือข่ายอื่น นาทีละ 75 สต.
SMS/ MMS ข้อความละ 75 สต.

อัตราค่าบริการเสริม

SMS ข้อความละ 3 บ. / MMS ข้อความละ 6 บ. / internet เมกกะไบท์ละ 1.50 บ. (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


อัตราค่าบริการที่รวม VAT แล้ว
โปรโมชั่นSMS
ข้อความละ
MMS
ข้อความละ
Internet
ติดตามเวลา
การใช้งานเป็นนาที
(Time Base)
Internet
ติดตามเวลา
การใช้งานเป็นเมกกะไบท์
(Volume Base)
โปรฟรีดอม อันลิมิเต็ด 80 สต. 80 สต. - 1.61 บ.
โปรโทรทุกค่าย 59 สต. 59 สต. 1.07 บ. 1.61 บ.
โปร 1 ต่อ 1 2.14 บ. 6.42 บ. 1.07 บ. 1.61 บ.
โปร MAX 3.21 บ. 6.42 บ. 1.07 บ. 1.61 บ.

อัตราการเติมเงิน

เติมเงินทุกมูลค่ารับวันใช้งานขั้นต่ำ 30 วัน รายละเอียดดังนี้

อัตราการ
เติมเงิน
(บาท)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 1000 1500
รับวัน
ใช้งาน (วัน)
30 60

เงื่อนไขโปรโมชั่น
 1. ค่าบริการสัปดาห์ละ 99 บาท โดยจะถูกหักทุก 7 วัน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 2. สามารถใช้อินเตอร์เน็ต ได้ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 384 Kbps ภายใน 7 วัน
 3. ใช้งาน AIS Wi-Fi ไม่จำกัด โดยรอรับ SMS แจ้ง username และ password เมื่อสมัครแพคสำเร็จแต่หากลูกค้าตัดเงินค่าบริการไม่ได้ ต้องกดรับ Username และ Password ใหม่
 4. ไม่สามารถซื้อแพ็กเกจ 3BB Wifi ได้
 5. กรณีที่ยังหักค่าบริการรายสัปดาห์ไม่ได้ ค่าโทรจะเปลี่ยนเป็น นาทีละ 99 สต. ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ค่าอินเตอร์เนทจะคิดตามการใช้งานจริง คือ 99 สต./MB (ที่ความเร็ว 384 Kbps)
 6. เมื่อเปิดซิมต้องเติมเงินให้พอค่าบริการรายสัปดาห์เพื่อเริ่มใช้งานแพคเกจ

ข้อกำหนดการใช้โทรฟรี

ข้อกำหนดการใช้ โบนัสโทรฟรี

 1. ตรวจสอบโบนัสโทรฟรี และยอดเงินคงเหลือปกติ กด *121#
 2. โบนัสโทรฟรีไม่สามารถใช้หักค่าบริการเหมาจ่าย ค่าสมัคร และค่าใช้บริการเสริมต่างๆ ได้
 3. ระบบจะเริ่มหักโบนัสโทรฟรีก่อน เมื่อโบนัสโทรฟรีหมดจึงจะเริ่มหักจากยอดเงินคงเหลือปกติ
 4. โบนัสโทรฟรี สามารถใช้โทร และส่ง SMS ได้ทุกเครือข่ายภายในประเทศได้เท่านั้น! แต่ไม่สามารถใช้โทรทางไกลระหว่างประเทศ (IDD) และโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (IR) ได้
 5. การโทรที่หักจากโบนัสโทรฟรี จะคิดค่าใช้บริการด้วยอัตราตามโปรโมชั่นปกติที่ได้รับ เมื่อโบนัสโทรฟรีหมดลงระบบจะตัดสายอัตโนมัติ และการโทรครั้งต่อไประบบจึงจะเริ่มหักค่าใช้บริการจากยอดเงินคงเหลือปกติ
 6. กรณีเปลี่ยนโปรโมชั่น โบนัสโทรฟรีจะยังสามารถใช้ได้ต่อไป
 7. โบนัสโทรฟรี สามารถร่วมกับบริการ “ออกให้นะ” ได้ (ในกรณีเป็นผู้รับสาย)
 8. โบนัสโทรฟรี ที่ได้รับจากการเปิดใช้บริการครั้งแรก มีอายุการใช้งาน 30 วัน

ข้อกำหนดการใช้อินเตอร์เน็ต 20 เมกะไบท์

 1. เปิดเบอร์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม- 30 กันยายน 2556
 2. อินเตอร์เน็ต 20 เมกกะไบท์ จะได้รับเฉพาะผู้ที่ใช้โปรโมชั่น “3G รักทุกค่าย&rdquo
 3. ผู้ใช้บริการจะได้รับอินเตอร์เน็ต 20 เมกกะไบท์ ตั้งแต่เดือนแรกหลังจากเปิดเบอร์ และในเดือนต่อไป จนกว่าลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นอื่นที่นอกเหนือจากโปรโมชั่น “3G รักทุกค่าย
 4. อินเตอร์เน็ต 20 เมกกะไบท์ ในแต่ละเดือน มีอายุการใช้งาน 30 วัน หลังจากได้รับโดยไม่สามารถโอนสะสมในเดือนถัดไป และไม่สามารถขอแลกเปลี่ยน หรือขอคืนเป็นเงินในทุกกรณี
 5. อินเตอร์เน็ตส่วนเกินคิดอัตราเมกกะไบท์ละ 1.50 บาท
 6. เช็คยอดอินเตอร์เน็ตคงเหลือ กด *121# (ไม่เสียค่าบริการ)
 7. กรณีสิ้นสุดการใช้บริการอันเนื่องมาจากการยกเลิกการใช้บริการ หรือเปลี่ยนเป็นระบบลงทะเบียน สิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้ถือเป็นอันสิ้นสุด
ซิม Freedom Unlimited
โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่เปิดซิมใหม่

สำหรับผู้เปิดใช้บริการใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2556

โปรอันลิมิเต็ด
 
 
 
โปรโมชั่น: โปรฟรีดอม อันลิมิเต็ด (โปรโมชั่นหลัก)
อัตราค่าใช้บริการ(ไม่รวม VAT):

ค่าบริการรายสัปดาห์ 99 บาท เล่นเน็ตและ Social ต่างๆ ไม่อั้น เช่น LINE, Facebook, What App, WeChat ฯลฯ (ด้วยความเร็วสูงสุด 384 Kbps.) และ ใช้งาน AIS Wifi ไม่จำกัด โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอส ตั้งแต่เวลา 22.00 -16.59 น. โดยโทรฟรีครั้งละไม่เกิน 60 นาที หากเกิน คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 75 สตางค์

หากโทรนอกช่วงเวลาหรือโทรหาเครือข่ายอื่น อัตราค่าบริการนาทีละ 75 สตางค์ ทุกเครือข่าย 24 ชม.

ใช้ได้ถึง: 31 มกราคม 2557
ภายใน 30 วันหลังจากเปิดใช้บริการสามารถเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นได้ตามความต้องการโดยกด IVR *777
 
เปลี่ยนโปรอื่นๆ ผ่าน IVR
โปรโทรทุกค่าย (กด 1) 
อัตราค่าใช้บริการ(ไม่รวม VAT):
โทรนาทีละ 55 สต. ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.
 
ใช้ได้ถึง: 31 มกราคม 2557
โปร 1 ต่อ 1 บาทเดียวโทรได้ 1 ชั่วโมง (กด 2) 
อัตราค่าใช้บริการ(ไม่รวม VAT):
โทรในเครือข่าย ช่วงเวลา 6.00-18.00 น. 1 บาท โทรได้ 1 ชั่วโมง ส่วนเกิน 1 ชั่วโมง/ นอกเวลา/ นอกเครือข่าย นาทีละ 99 สต.
 
ใช้ได้ถึง: 31 มกราคม 2557
โปร MAX โทรนานสุดคุ้ม (กด 3) 
อัตราค่าใช้บริการ(ไม่รวม VAT):
โทร 3 นาทีแรก 2.10 บ. ต่อไปนาทีละ 30 สต.ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.
 
ใช้ได้ถึง: 31 มกราคม 2557
โปรฟรีดอม อันลิมิเต็ด (กด 4) 
อัตราค่าใช้บริการ(ไม่รวม VAT):
ค่าบริการรายสัปดาห์ 99 บาท เล่นเน็ตและ Social ต่างๆ ไม่อั้น เช่น LINE, Facebook, What App, WeChat ฯลฯ (ด้วยความเร็วสูงสุด 384 Kbps.) และ ใช้งาน AIS Wifi ไม่จำกัด โทรในเครือข่าย AIS ไม่จำกัด (ยกเว้น 5 โมงเย็น-4 ทุ่ม) โทรช่วงเวลาดังกล่าว/โทรเครือข่ายอื่น นาทีละ 75 สต. SMS/ MMS ข้อความละ 75 สต.
 
ใช้ได้ถึง: 31 มกราคม 2557

อัตราค่าบริการที่รวม VAT แล้ว
โปรโมชั่นSMS
ข้อความละ
MMS
ข้อความละ
Internet
ติดตามเวลา
การใช้งานเป็นนาที
(Time Base)
Internet
ติดตามเวลา
การใช้งานเป็นเมกกะไบท์
(Volume Base)
โปรฟรีดอม อันลิมิเต็ด 80 สต. 80 สต. - 1.61 บ.
โปรโทรทุกค่าย 59 สต. 59 สต. 1.07 บ. 1.61 บ.
โปร 1 ต่อ 1 2.14 บ. 6.42 บ. 1.07 บ. 1.61 บ.
โปร MAX 3.21 บ. 6.42 บ. 1.07 บ. 1.61 บ.

อัตราการเติมเงิน

เติมเงินทุกมูลค่ารับวันใช้งานขั้นต่ำ 30 วัน รายละเอียดดังนี้

อัตราการเติมเงิน
(บาท)
รับวันใช้งาน
(วัน)
10 30
20 30
30 30
40 30
50 30
60 30
70 30
80 30
90 30
100 30
150 30
200 60
250 60
300 60
350 60
400 60
450 60
500 60
600 60
700 60
800 60
1000 60
1500 60

เงื่อนไขโปรโมชั่น
 1. ค่าบริการสัปดาห์ละ 99 บาท โดยจะถูกหักทุก 7 วัน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 2. สามารถใช้อินเตอร์เน็ต ได้ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 384 Kbps ภายใน 7 วัน
 3. ใช้งาน AIS Wi-Fi ไม่จำกัด โดยรอรับ SMS แจ้ง username และ password เมื่อสมัครแพคสำเร็จแต่หากลูกค้าตัดเงินค่าบริการไม่ได้ ต้องกดรับ Username และ Password ใหม่
 4. ไม่สามารถซื้อแพ็กเกจ 3BB Wifi ได้
 5. กรณีที่ยังหักค่าบริการรายสัปดาห์ไม่ได้ ค่าโทรจะเปลี่ยนเป็น นาทีละ 99 สต. ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ค่าอินเตอร์เนทจะคิดตามการใช้งานจริง คือ 99 สต./MB (ที่ความเร็ว 384 Kbps)
 6. เมื่อเปิดซิมต้องเติมเงินให้พอค่าบริการรายสัปดาห์เพื่อเริ่มใช้งานแพคเกจ

ข้อกำหนดการใช้โทรฟรี

ข้อกำหนดการใช้ โบนัสโทรฟรี

 1. ตรวจสอบโบนัสโทรฟรี และยอดเงินคงเหลือปกติ กด *121#
 2. โบนัสโทรฟรีไม่สามารถใช้หักค่าบริการเหมาจ่าย ค่าสมัคร และค่าใช้บริการเสริมต่างๆ ได้
 3. ระบบจะเริ่มหักโบนัสโทรฟรีก่อน เมื่อโบนัสโทรฟรีหมดจึงจะเริ่มหักจากยอดเงินคงเหลือปกติ
 4. โบนัสโทรฟรี สามารถใช้โทร และส่ง SMS ได้ทุกเครือข่ายภายในประเทศได้เท่านั้น! แต่ไม่สามารถใช้โทรทางไกลระหว่างประเทศ (IDD) และโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (IR) ได้
 5. การโทรที่หักจากโบนัสโทรฟรี จะคิดค่าใช้บริการด้วยอัตราตามโปรโมชั่นปกติที่ได้รับ เมื่อโบนัสโทรฟรีหมดลงระบบจะตัดสายอัตโนมัติ และการโทรครั้งต่อไประบบจึงจะเริ่มหักค่าใช้บริการจากยอดเงินคงเหลือปกติ
 6. กรณีเปลี่ยนโปรโมชั่น โบนัสโทรฟรีจะยังสามารถใช้ได้ต่อไป
 7. โบนัสโทรฟรี สามารถร่วมกับบริการ “ออกให้นะ” ได้ (ในกรณีเป็นผู้รับสาย)
 8. โบนัสโทรฟรี ที่ได้รับจากการเปิดใช้บริการครั้งแรก มีอายุการใช้งาน 30 วัน

ข้อกำหนดการใช้อินเตอร์เน็ต 20 เมกะไบท์

 1. เปิดเบอร์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม- 30 กันยายน 2556
 2. อินเตอร์เน็ต 20 เมกกะไบท์ จะได้รับเฉพาะผู้ที่ใช้โปรโมชั่น “3G รักทุกค่าย&rdquo
 3. ผู้ใช้บริการจะได้รับอินเตอร์เน็ต 20 เมกกะไบท์ ตั้งแต่เดือนแรกหลังจากเปิดเบอร์ และในเดือนต่อไป จนกว่าลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นอื่นที่นอกเหนือจากโปรโมชั่น “3G รักทุกค่าย
 4. อินเตอร์เน็ต 20 เมกกะไบท์ ในแต่ละเดือน มีอายุการใช้งาน 30 วัน หลังจากได้รับโดยไม่สามารถโอนสะสมในเดือนถัดไป และไม่สามารถขอแลกเปลี่ยน หรือขอคืนเป็นเงินในทุกกรณี
 5. อินเตอร์เน็ตส่วนเกินคิดอัตราเมกกะไบท์ละ 1.50 บาท
 6. เช็คยอดอินเตอร์เน็ตคงเหลือ กด *121# (ไม่เสียค่าบริการ)
 7. กรณีสิ้นสุดการใช้บริการอันเนื่องมาจากการยกเลิกการใช้บริการ หรือเปลี่ยนเป็นระบบลงทะเบียน สิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้ถือเป็นอันสิ้นสุด