ค่าบริการ

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อินเทอร์เน็ต สมัครแพ็กเสริม
99 บาท

ใช้ได้ 5 วัน

เน็ตเต็มสปีด
2 GB
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777029123456#

7777029197997#
79 บาท

ใช้ได้ 3 วัน

เน็ตเต็มสปีด
3 GB
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777038123456#

7777038197997#
49 บาท

ใช้ได้ 1 วัน

เน็ตเต็มสปีด
6 GB
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777169123456#

7777169197997#
35 บาท

ใช้ได้ 1 วัน

เน็ตเต็มสปีด
2 GB
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777166123456#

7777166197997#
270 บาท

ใช้ได้ 7 วัน

อินเทอร์เน็ต 9 GB
เร็ว 6 Mbps***
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777363123456#

7777363197997#
220 บาท

ใช้ได้ 7 วัน

อินเทอร์เน็ต 7 GB
เร็ว 4 Mbps***
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777360123456#

7777360197997#
120 บาท

ใช้ได้ 7 วัน

อินเทอร์เน็ต 2.5 GB
เร็ว 1 Mbps***
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777357123456#

7777357197997#
45 บาท

ใช้ได้ 1 วัน

อินเทอร์เน็ต 1.5 GB
เร็ว 6 Mbps***
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777362123456#

7777362197997#
32 บาท

ใช้ได้ 1 วัน

อินเทอร์เน็ต 1 GB
เร็ว 4 Mbps***
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777359123456#

7777359197997#
25 บาท

ใช้ได้ 1 วัน

อินเทอร์เน็ต 500 MB
เร็ว 1 Mbps***
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777356123456#

7777356197997#

หมายเหตุ ***หลังจากนั้น ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 kbps